Συγκεντρώνουμε φάρμακα

Συγκεντρώνουμε φάρμακα

Το Shopping House σε συνεργασία με τον δήμο Αλίμου

Το Shopping House σε συνεργασία με τον δήμο Αλίμου, συγκεντρώνει φάρμακα από την Τρίτη 12 έως 28 Δεκεμβρίου για το κοινωνικό φαρμακείο του δήμου Αλίμου.Μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε σ΄αυτήν την προσπάθεια, φέρνοντας στην είσοδο του Shopping House, ό,τι φάρμακο μας περισσεύει - απαραιτήτως μη ληγμένο - έστω και αν η συσκευασία είναι ανοιχτή!